عضویت

راه های ارتباطی با سامانه مدیریت فرهنگی (نورا)

شماره تماس

۰۱۱-۳۳۲۰۱۵۳۰-۲

پست الکترونیک

sarinezampezeshki@yahoo.com

نشانی فیزیکی

مازندران، ساری- خیابان پیروزی – نبش پیروزی ۱۰

آدرس دقیق سازمان نظام پزشکی مازندران