عضویت

بــیــمــه ویــژه اعـضــای
سازمان نظام پزشکی ساری

همایش

نشست مشترک نظام پزشکی ساری در همایش بین المللی گردشگری مازندران

نشست مشترک نظام پزشکی ساری با مدیران مؤسسات ومراکز درمانی، تشخیصی وبیمارستانهای خصوصی جهت هماهنگی و حضور قدرتمند در همایش بین المللی گردشگری مازندران ومعرفی زیرساخت‌های  تشخیصی، درمانی استان چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ روابط عمومی نظام پزشکی ساری
کمیته روز پزشک

جلسه  کمیته برگزاری مراسم بزرگداشت تجلیل از جامعه پزشکی

جلسه  کمیته برگزاری مراسم بزرگداشت تجلیل از جامعه پزشکی در تاریخ شنبه شب ۱۸ شهریور راس ساعت ۲۱ در محل تالار نظام پزشکی ساری برگزار گردید، دراین جلسه پس از بحث وبررسی بین اعضای کمیته مقرر گردید جلسات تا روز ...
هیئت مدیره

جلسه ماهانه شهریور هیئت مدیره نظام پزشکی ساری

جلسه ماهانه شهریور هیئت مدیره نظام پزشکی ساری با اولویت رای گیری جهت تعیین نواب رئیس ودبیر سازمان با توجه به پایان انتخاب دوساله اعضاء در تاریخ یکشنبه شب ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ برگزار وبعد از صحبت‌های اعضای هیئت مدیره انتخابات ...
مانیتورینگ

نظارت بر تعرفه و اجرای صحیح بکارگیری نورومانیتورینگ در اتاق عمل

File_073d1ac2cbd84f9585c905e754a7ace2-44549469 File_fdc81e6bcf5c419e9a5bb66889ba5c22-50787288 نوروفیزیولوژیک
شرایط بیمه ویژه اعضای سازمان نظام پزشکی ساری

به استناد ماده ۷ قانون تامین اجتماعی و در اجرای توافقنامه شماره ۱۹۵۶۹/۵۰۰۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۱ فیمابین سازمان تامین اجتماعی و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.اعضاء سازمان نظام پزشکی از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۸۵ مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته اند. لذا در زمینه چگونگی اجرای امر بیمه افراد مزبور توجه واحدهای اجرائی  را به نکات زیر معطوف می دارد :

۱- مشمولین این بخشنامه صرفا آن دسته  از اعضاء سازمان نظام پزشکی می باشند که دارای کارت نظام پزشکی معتبر جمهوری اسلامی ایران بوده و تحت پوشش مقررات حمایتی خاص دیگری قرار ندارند و حداکثر سن آنان در تاریخ ارسال اولین لیست ۵۰سال تمام باشد.
۲- در صورتیکه اعضاء سازمان نظام پزشکی سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان داشته باشند.معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه مزبور جهت ورود به دایره مشمولین به سقف سنی مجاز (۵۰سال) افزوده خواهد شد که در این صورت پذیرش لیست و پرداخت حق بیمه آنان بلامانع می باشد.
۳- نرخ حق بیمه طبق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی معادل ۲۷٪ دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه می باشد.
۴- دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین این بخشنامه که باتوجه به توافقنامه صدرالذکر تعیین گردیه به شرح ذیل اعلام میگردد:
۴-۱- پیراپزشکان ۱/۵ برابر حداقل دستمزد کارگر عادی مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه.
۴-۲- پزشکان عمومی ۲ برابر حداقل دستمزد کارگر عادی مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه.
۴-۳-پزشکان متخصص ۳ برابر حداقل دستمزد کارگر عادی مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه.
۴-۴- پزشکان فوق تخصص ۴ برابر حداقل دستمزد کارگر عادی مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه.