عضویت

مـعـاونت پـشتیبانی ســازمان
نظام پزشکی شهرستان ساری

پیام معاونت

با سلام بدین وسیله مراتب سپاس خود ازتلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه اعضای محترم سازمان نظام پزشکی به ویژه در دوران همه گیری ویروس منحوس کرونا که برهه ای سخت و طاقت فرسا توام با فشار روانی و جسمی برای این قشر خدوم به بار آورده،اعلام میدارم و از درگاه ایزد منان دوام عزت و سلامت،تداوم حضور و تاثیر شما بزرگواران را در جامعه پزشکی مسئلت دارم. در ادامه به استحضار شما عزیزان می رسانم که سازمان نظام پزشکی،سازمانی است با شخصیت حقوقی مستقل در جهت پیشبرد اهداف جامعه پزشکی با چارت وظایف مشخص شده مطابق قانون نظام پزشکی

دکتر خلیل برزگر

معاون پشتیبانی نظام پزشکی شهرستان ساری

 

همایش

نشست مشترک نظام پزشکی ساری در همایش بین المللی گردشگری مازندران

نشست مشترک نظام پزشکی ساری با مدیران مؤسسات ومراکز درمانی، تشخیصی وبیمارستانهای خصوصی جهت هماهنگی و حضور قدرتمند در همایش بین المللی گردشگری مازندران ومعرفی زیرساخت‌های  تشخیصی، درمانی استان چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ روابط عمومی نظام پزشکی ساری
کمیته روز پزشک

جلسه  کمیته برگزاری مراسم بزرگداشت تجلیل از جامعه پزشکی

جلسه  کمیته برگزاری مراسم بزرگداشت تجلیل از جامعه پزشکی در تاریخ شنبه شب ۱۸ شهریور راس ساعت ۲۱ در محل تالار نظام پزشکی ساری برگزار گردید، دراین جلسه پس از بحث وبررسی بین اعضای کمیته مقرر گردید جلسات تا روز ...
هیئت مدیره

جلسه ماهانه شهریور هیئت مدیره نظام پزشکی ساری

جلسه ماهانه شهریور هیئت مدیره نظام پزشکی ساری با اولویت رای گیری جهت تعیین نواب رئیس ودبیر سازمان با توجه به پایان انتخاب دوساله اعضاء در تاریخ یکشنبه شب ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ برگزار وبعد از صحبت‌های اعضای هیئت مدیره انتخابات ...
مانیتورینگ

نظارت بر تعرفه و اجرای صحیح بکارگیری نورومانیتورینگ در اتاق عمل

File_073d1ac2cbd84f9585c905e754a7ace2-44549469 File_fdc81e6bcf5c419e9a5bb66889ba5c22-50787288 نوروفیزیولوژیک
آیین نامه های معاونت

آیین نامه شماره یک

آیین نامه شماره دو

آیین نامه شماره سه

آیین نامه شماره چهار