عضویت

معاونت پــژوهشی سازمان
نظام پزشکی شهرستان ساری

پیام معاونت

با سلام بدین وسیله مراتب سپاس خود ازتلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه اعضای محترم سازمان نظام پزشکی به ویژه در دوران همه گیری ویروس منحوس کرونا که برهه ای سخت و طاقت فرسا توام با فشار روانی و جسمی برای این قشر خدوم به بار آورده،اعلام میدارم و از درگاه ایزد منان دوام عزت و سلامت،تداوم حضور و تاثیر شما بزرگواران را در جامعه پزشکی مسئلت دارم. در ادامه به استحضار شما عزیزان می رسانم که سازمان نظام پزشکی،سازمانی است با شخصیت حقوقی مستقل در جهت پیشبرد اهداف جامعه پزشکی با چارت وظایف مشخص شده مطابق قانون نظام پزشکی

دکتر ذکریا ذکریایی

معاون پژوهشی نظام پزشکی شهرستان ساری

۱

تقدیر از اعضای محترم انتظامی با حضور ریاست سازمان دکتر محمد ابراهیمی ساروی

تقدیر از اعضای محترم دادسرای انتظامی ، شورای حل اختلاف ، هیت  بدوی انتظامی نظام پزشکی ساری وهیت های تجدید نظر انتظامی استان وقضات محترم نماینده دادگستری مازندران عضو این هیت ها با حضور دکتر ابراهیمی ساروی رئیس شورای هماهنگی ...
download

مراقبت ویژه از مادران باردار

آیین نامه های معاونت

آیین نامه شماره یک

آیین نامه شماره دو

آیین نامه شماره سه

آیین نامه شماره چهار