عضویت

bime-day

اطلاعیه قرارداد نظام پزشکی به بیمه دی

takmili

اطلاعیه بیمه تکمیلی

bime-karafarin

بیمه کارآفرین

bime-iran

بیمه ایران

bime-pasargad

بیمه پاسارگاد

تاریخچه شرکت بیمه پاسارگاد به منظور عرضه خدمات بیمه‌های در زمینه بیمه‌های زندگی و غیرزندگی (به طور مستقیم و قبولی اتکائی) و کسب سود متوازن و همسو با مصالح و منافع ملی توسط گروه مـالی پاسـارگاد تأسیس گردیده است. شرکــت ...
bime-day1

بیمه دی

بیمه دی در یک نگاه شرکت بیمه دی با بیش از 17 سال سابقه فعالیت در صنعت بیمه کشور از طریق جذب نیروهای متخصص و اتخاذ راهبردی مدرن و برنامه ریزی دقیق در حال ارائه خدمات بیمه ای متنوع به ...
bime-dana1

بیمه دانا

ghahraman-salamat

قهرمانان کرونا

قهرمانان کرونا جهان دشوارترین روزهایش را سپری می‌کند، روزهایی که کادر پزشکی در همه جهان، یاد خود را در آن ماندگار خواهند کرد. تا سل گذشته همواره ملت‌ها برای دفاع از خود و مردم، دست به ساخت اسلحه و مهمات ...
shohada

شهدای خدمت

شهدای خدمت مهمترین سرمایه هر جامعه و سازمانی، سرمایه های انسانی هستند. سرمایه انسانی که در نتیجه مسیر طولانی و سرمایه گذاری طولانی به ثمر نشسته اند. بر کسی پوشیده نیست که معدود منابع انسانی ارزشمند جامعه در کسوت پزشک ...
nokhbe

نخبگان پزشکی

نخبگان پزشکی شاید بمنظور توصیف ارزش و جایگاه رفیع حرفه پزشکی، شاید تنها توجه به مفهوم آیه 32 سوره مائده کافی باشد؛ جائیکه پروردگار می فرماید "هر کس انسانی را از مرگ برهاند و زنده بدارد گویی همه انسانها را ...
1 2 3 4 5 6