عضویت

محتوای اخبار
۱

تقدیر از اعضای محترم انتظامی با حضور ریاست سازمان دکتر محمد ابراهیمی ساروی

تقدیر از اعضای محترم دادسرای انتظامی ، شورای حل اختلاف ، هیت  بدوی انتظامی نظام پزشکی ساری وهیت های تجدید نظر انتظامی استان وقضات محترم نماینده دادگستری مازندران عضو این هیت ها با حضور دکتر ابراهیمی ساروی رئیس شورای هماهنگی ...
download

مراقبت ویژه از مادران باردار

download

تکلیف استفاده از پایانه های فروشگاهی

۱

جلسه ماهانه هیت مدیره نظام پزشکی ساری

جلسه ماهانه هیت مدیره نظام پزشکی ساری (پانزدهمین جلسه دوره جدید) سه شنبه شب دوم اسفند ماه ۱۴۰۱ در محل تالار جلسات نظام پزشکی برگزار شد .در ابتدای جلسه دکتر ابراهیمی ساروی رييس سازمان به گزارش عملکرد سازمان طی ۱۸ ...
دکتر بابایی

حضور آقای دکتر بابایی کارنامی نماینده مردم شریف ساری در مجلس شورای اسلامی در نظام پزشکی ساری

حضور آقای دکتر بابایی کارنامی نماینده مردم شریف ساری در مجلس شورای اسلامی وعضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲مجلس ،در محل نظام پزشکی ساری جهت همفکری ومشورت با جامعه پزشکی وشنیدن نظرات نمایندگان جامعه پزشکی ، از جمله در مورد تعرفه ...
1 2 3