عضویت

خدمات رفاهی سازمان نظام پزشکی ساری

سازمـان نظام پزشکـی سـاری جهت رفاه حال شما اعضای محترم خدماتی را فراهم کرده که شما میتوانید از آنها بهره مند شوید.

تفاهم نامه ها

تهیه تجهیزات دفاع شخصی

امور بیمه‌گری