عضویت

محتوای بیمه گری
bime-karafarin

بیمه کارآفرین

bime-iran

بیمه ایران

bime-pasargad

بیمه پاسارگاد

تاریخچه شرکت بیمه پاسارگاد به منظور عرضه خدمات بیمه‌های در زمینه بیمه‌های زندگی و غیرزندگی (به طور مستقیم و قبولی اتکائی) و کسب سود متوازن و همسو با مصالح و منافع ملی توسط گروه مـالی پاسـارگاد تأسیس گردیده است. شرکــت ...
bime-day1

بیمه دی

بیمه دی در یک نگاه شرکت بیمه دی با بیش از 17 سال سابقه فعالیت در صنعت بیمه کشور از طریق جذب نیروهای متخصص و اتخاذ راهبردی مدرن و برنامه ریزی دقیق در حال ارائه خدمات بیمه ای متنوع به ...
bime-dana1

بیمه دانا