عضویت

لطفا نظرات خود را در مورد تفاهم نامه های زیر اعلام فرمایید.

۱۵)تفاهمنامه هتل صفائیه یزد:

۲) تفاهمنامه پرشیا گشت :

۳) تفاهمنامه لیماک :

۴)تفاهمنامه گروه ساختمان دیهوم:

۵) تفاهمنامه تشک مونسا :

۱۶)تفاهمنامه هتل کتیبه همدان :

۷) تفاهمنامه بیمه کارآفرین:

۸) تفاهمنامه فروشگاه لقمانی :

تفاهمنامه هتل چمران شیراز:

۱۰)تفاهمنامه هتل عباسی اصفهان:

۱۱) تفاهمنامه هتل معین فومن:

۱۲) تفاهمنامه تنیس :

۱۳)تفاهمنامه مبل سپیدار:

۱۴)تفاهمنامه فرش ابریشم: